Wat is een erkend leerbedrijf?

Wat is een erkend leerbedrijf?
Een erkend leerbedrijf is een titel om trots op te zijn. Sinds 1 augustus 2015 is er één landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven.

Erkenning
Leerbedrijven hebben een erkenning nodig om stagiaires te mogen opleiden binnen hun instelling of bedrijf. Om een erkend leerbedrijf te worden, dient u een erkenningsaanvraag in bij het Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van uw branche: www.s-bb.nl
Het kenniscentrum bekijkt samen met het leerbedrijf welke leer- en begeleidingsmogelijkheden aanwezig zijn. De praktijkopleider van het leerbedrijf krijgt de gelegenheid een training te volgen in het begeleiden en coachen van stagiaires.

Leerbedrijf: Stages (BOL) 
Als erkend leerbedrijf biedt je stageplaatsen aan voor BOL-studenten. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) gaan studenten elke week naar school en lopen zij minimaal 1 tot maximaal 3 dagen per week stage. In elke opleiding is vastgelegd hoe lang een stageperiode duurt. Je kunt kiezen uit een snuffelstage, een 16-wekenstage of een afstudeerstage.

Leerwerkbedrijf: Leerwerkbanen (BBL)
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) hebben een leer(werk)baan in een erkend leerwerkbedrijf. BBL-studenten werken 3 tot 4 dagen per week in jouw organisatie en gaan minimaal 1 dag naar school. Als bedrijf sluit je met de student een arbeidsovereenkomst af. Ben je leerwerkbedrijf, dan kunnen ook je eigen medewerkers een BBL-opleiding volgen.