Voor leerbedrijven

Hotelschool Amersfoort werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen aan te kunnen bieden. Erkende leerbedrijven zijn daarbij van groot belang. Hotelschool Amersfoort wil studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen een goed idee geven van wat een beroep van iemand kan eisen. De opleidingen zijn zo opgezet, dat een belangrijk deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV).

Natuurlijk gaat de samenwerking verder dan alleen de beroepspraktijkvorming. De bedrijven en instellingen zijn ook nauw betrokken bij de modernisering van het onderwijs. Hotelschool Amersfoort wil dat de inhoud van de opleidingen beter aansluit bij de wensen en eisen van de regionale arbeidsmarkt. In overleg met bedrijven, instellingen, kenniscentra en onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt over de competenties die een beginnend werknemer moet bezitten om zijn baan goed te kunnen uitoefenen. Die competenties staan centraal in de opleiding.

Het leren staat vooral in het teken van het beroep. Dat betekent veel leren in en van de beroepspraktijk. Hoe echter, hoe beter. Op die manier komt het beroep waarvoor ze leren tot leven. We stimuleren ze om initiatief te nemen en verantwoordelijk te zijn.

Contact BPV bureau