Internationalisering

Merk jij ook dat je in je eigen omgeving, werk en stage met meer verschillende culturen te maken krijgt? De wereld wordt namelijk steeds makkelijker te bereiken en daar zal jij in de toekomst ook steeds meer mee te maken krijgen.

Als frontoffice medewerker heb je bijvoorbeeld te maken met buitenlandse gasten waarbij je in aanraking komt met verschillende gebruiken, culturen en talen. Daarnaast is de voertaal in internationale hotels tussen collega’s vaak Engels of een andere moderne taal. Allemaal voorbeelden waar jullie mee te maken krijgen!

Internationale competenties

Om jullie goed voor te bereiden op culturele verschillen bij het uitoefenen van het beroep, besteedt MBO Amersfoort aandacht aan internationale competenties. Deze competenties gaan over interculturele vaardigheden (denk aan vreemde talen, omgaan met andere culturen), internationale oriëntatie (wereldburgerschap, internationale ontwikkelingen op jouw vakgebied) en persoonlijke ontwikkeling. Deze competenties kun je in het buitenland ontwikkelen (bijvoorbeeld door een buitenlandse stage) maar dit kan ook goed in Nederland.
Hotelschool Amersfoort stimuleert studenten om deze internationale competenties te ontwikkelen door bijvoorbeeld in het vak Burgerschap in te gaan op verschillende culturen. Elk jaar is er ook een uitwisseling van studenten Koks en gastheren/gastvrouwen met Finland en een aantal maanden per jaar komen er Finse studenten naar Nederland om theorielessen te volgen, binnenschoolse praktijk (BSP) en stage te lopen in diverse hotels in Amersfoort.

Tweetalig

Voor de opleidingen manager/ondernemer Horeca bestaat de mogelijkheid om deze als tweetalige variant te volgen waarbij het onderwijs (gedeeltelijk) in het Engels gegeven wordt en er ook extra nadruk ligt op deze internationale competenties. Natuurlijk willen we ook graag dat jullie ervaring op doen tijdens een stage in het buitenland zelf. Er komen steeds meer mogelijkheden om iedereen deze kans te bieden.

 

Als jullie vragen hebben over internationale competenties en buitenlandse activiteiten kunnen jullie contact opnemen met service desk internationalisering (SDI) en met de ambassadeur voor internationalisering van de Hotelschool.
Als jullie vragen hebben over internationale competenties en buitenlandse activiteiten kunnen jullie contact opnemen met service desk internationalisering (SDI) en met de ambassadeur voor internationalisering van Hotelschool Amersfoort.

Meer informatie is ook te verkrijgen in de handleiding buitenlandstage.