‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Operationeel manager (servicegerichte bedrijven)

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25160
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 1 jaar
Startdatum: Februari, Augustus

Ben je servicegericht, een harde werker en een echte aanpakker? Waarderen jouw collega’s je omdat jij het overzicht houdt? Dan ben je een kei in je vak en een goed voorbeeld voor anderen. Klaar voor de volgende stap in jouw carrière, want je bent nog lang niet uitgeleerd. Met deze opleiding zet je binnen één jaar al die nieuwe stap!

Werk je nog niet, maar rond je binnenkort een niveau 3 opleiding af? Ook dan is dit een mooie vervolgstap voordat je echt aan de slag gaat in de praktijk.

Dit is jouw toekomst

Met je diploma op zak kun je direct aan de slag als leidinggevende op de werkvloer. Je stuurt collega’s aan vanuit het beleid van de organisatie. Omdat je weet wat speelt bij je team kun je ook goed meedenken over beleid. Je rol laat zich het best omschrijven als die van operationeel manager.

Op welke functies je kunt solliciteren? Denk aan: teamleider, keukenmanager of restaurantmanager. Natuurlijk spelen je achtergrond, ambitie en interesses hierbij ook een rol.

Zo kun je ook verder studeren. Met dit niveau 4-diploma kun je starten met verschillende hbo-opleidingen.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Persoonlijk leertraject
Wat wil je leren en welke opdrachten sluiten hierbij aan? Dat is afhankelijk van jouw werkervaring en vooropleiding. Je maakt daarom samen met ons een persoonlijk leerplan. Hierin staat in welke volgorde je aan projecten gaat werken bij je leerbedrijf (BBL) en aan welke leervragen je werkt. En: je krijgt een coach met wie je op school kunt sparren en je bent onderdeel van een studiegroep. Met de mensen van je studiegroep bespreek je opdrachten, uitdagingen en deel je mooie of leuke ervaringen. Je kunt ook deelnemen aan workshops.

De opdrachten hebben altijd betrekking op “direct leidinggeven” of “uitvoering geven aan personeelsbeleid”. Je komt elke twee weken naar een bijeenkomst op school. Indien nodig vaker.

BBL of BOL?
Je kunt de opleiding op twee manieren doen. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar bij een leerbedrijf. Je maakt ook daar de opdrachten. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). Je loopt dan stages bij leerbedrijven.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een Operationeel manager (servicegerichte bedrijven) precies moet kunnen. Dit zijn de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende beroepsspecifieke kerntaken:

  • Je geeft direct leiding aan medewerkers/projecten
  • Je voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid

Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: Nederlands, rekenen, burgerschap en Engels.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

Je kunt starten met een mbo-diploma op niveau 3, bij voorkeur in een servicegericht vakgebied.

Meld jij je voor 1 april aan? Dan hebben we voldoende tijd voor een intake. Aanmeldingen na 1 april worden na afronding van de lopende intakes in behandeling genomen. Je hebt dan kans dat je niet kunt starten met de opleiding.

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-.

Het lesgeld voor BBL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is voor:

  • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) € 258,-.
  • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) € 624,-.

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?

Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Voor sommige opleidingen heb je aanvullende kosten. Waar moet je rekening mee houden bij jouw opleiding?

 

Vervolgopleidingen

Bijna alle hbo-opleidingen staan open voor je als je in bezit bent van een mbo-diploma op niveau 4. Soms wordt er nog wel een toelatingsonderzoek gedaan.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.